تبلیغات
قند پارسی - رباعی ، دوبیتی ، چها پاره
تاریخ : سه شنبه 3 آبان 1390 | 08:31 ق.ظ | نویسنده : صداقتی
قالب های شعر فارسی
 رباعی ، دوبیتی ، چها پاره

1- قالب رباعی چیست؟ دو شاعر معروف این قالب را نام ببرید؟

شعری چهار مصراعی است که مصراع سوم آنها معمولاً قافیه ندارد و مناسبترین قالب برای ثبت لحظه های کوتاه شاعرانه است، خیام و بابا افضل کاشانی.


2- دو بیتی چیست؟

شعری است مشتمل بر دو بیت که گاه مصراع سوم آن قافیه ندارد و بیشتر درون مایه ای عاشقانه و عارفانه دارد و رایجترین قالب در میان روستاییان است.


3- ..... و ..... از معروفترین شاعران دوبیتی گو هستند.

الف) بابا طاهر، خیام
ب ) بابا طاهر، فایز *
ج ) فایز، عطار


4- درون مایه قالب «چهار پاره» چیست و چندتن از چهارپاره سرایان مشهور را نام ببرید؟

بیشتر «اجتماعی و غنایی» است. فریدون تولّلی، پرویز خانلری و فریدون مشیری.


خود آزمایی

1- قالب رباعی چه خصوصیاتی دارد؟
الف) چهار مصراع دارد.
ب ) قافیه آن در مصراع یک و دو و چهارم آن است.
ج ) پیام اصلی شاعر، معمولاً در مصراع آخر می آید.
د ) رباعی قالبی ایرانی است و از زمان رودکی تا به حال در شعر فارسی رواج داشته است.


2- چگونگی تشخیص قالب رباعی از دوبیتی را بنویسید؟
وزن رباعی و دو یتی با هم متفاوت است و تنها راه شناخت دو بیتی از رباعی نیز توجه به «وزن» آنهاست، راه دیگر این است که دو بیتی با یک «هجای کوتاه» و رباعی با یک «هجای بلند» آغاز می شود.

3- چهار پاره چگونه قالبی است؟
شعری است شامل چند دوبیتی با قافیه های مختلف که از نظر معنی با هم ارتباط دارند و مصراعهای زوج با هم هم قافیه اند.

4- قالب چهار پاره از چه هنگام و با چه هدفی رواج یافت؟
این قالب پس از مشروطیت در ایران رواج یافت و تلاشی بود در جهت ایجاد یک قالب نو که درون مایه تازه ای داشته باشد.

5- چهار پاره از نظر محتوا معمولاً چه تفاوتی با دوبیتی و رباعی دارد؟
درون مایه چهار پاره بیشتر اجتماعی و غنایی است، در حالی که محتوای رباعی و دو بیتی مسایل عاشقانه، عارفانه و فلسفی است. تفاوت دیگر آن است که هر دو بیتی یا رباعی خود یک مفهوم کامل دارد ولی همه دوبیتیهای چهار پاره درباره یک موضوع بحث می کند.
                                                                                 
سربلندباشید

  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان