تبلیغات
قند پارسی - "چنین گفت خیام"(تکنولوژی فکر و روش های شاد زیستن به روایت خیام )
تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : صداقتی

 

خدا در خویشتن پیداست ....

 

روح جهان بخشی ازروح خداوند است . وروح خداوند ، روح خود ماست.

                                                                              (پائولو کوئلیو)

 

خودمان گنجی هستیم که می جوییم . (لوییز هی )

 

مقصود ز جمله آفرینش مائیم

                            در چشم خرد جوهر بینش مائیم

این دایره جهان  چو انگشتری است

                            بی هیچ شکی نقش نگینش مائیم

                                                           (خیام )

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

انسانهای منطقی خود را با شرایط دنیا تطبیق می دهند.

انسانهای غیر منطقی دنیا را با خود تطبیق می دهند . به همین دلیل است که

همه پیشرفت ها به انسانهای غیر منطقی بستگی دارد.

                                                             (جرج برنارد شاو)

اجرام که ساکنان این ایوانند

                              اسباب تردد خردمندانند

هان تا سر رشته خرد گم نکنی

                               که آنانکه مدبرند سرگردانند

      
                                                  (خیام )

سود مخالفت و انتقاد از شما

از مخالفت و انتقاد نهراسید بدانیدکه بادبادک با باد مخالف و نه با باد موافق بالا می رود.

                                                                            (هامیلتون مابی )

عزیزمصر بر غم برادران غیور         زقعر چاه برآمد به اوج ماه رسید

                                                                  ( حافظ )

این قافله عمر عجب میگذرد              

                              دریاب دمی که با طرب میگذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری    

                               پیش آر پیاله را که شب میگذرد

                                                        (خیام )

  

رنج و گنج

چنانچه هسته باید نخست در دل خاک بشکافد تا راز دلش در آفتاب عریان  شود

 شما نیز باید رنج  شکافتن راتجربه کنید تا به شکفتن برسید.

                                                                    (جبران خلیل جبران )    

از رنج کشیدن آدمی حُرّ  گردد     

                              قطره چو کشد حبس صدف دُر گردد

گر مال نماند سر بماناد بجای      

                              پیمانه چو شد تهی دگر پُر گردد   

                                                        (خیام)         

        

لبخند و شادی واجب است

تا زمانی که لبخند چهره مان رانپوشاند کاملا لباس نپوشیده ایم.

                                                              (گاندی )

ای گروه  مومنان شادی کنید       همچو سرو سنبل آزادی کنید

                                                           (مولوی )

خنده متمدن ترین  موسقی در جهان است .

                                                ( پیتر یوستینف )  

بر چهره گل نسیم نوروز خوشست                 

                                      در صحن چمن روی دل افروز خوشست

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست   

                                      خوش باش و ز دی مگو که امروز خوشست 

                                                                         (خیام )

         

استرس بیخود یعنی خودکشی

ناراحت بودن برای آنچه ندارید نابود کردن چیزهایی است که دارید .

                                                                         ( کی کیز)

اگرچه دنیا پراز رنج است . پر از راه های غلبه بر آن رنج ها نیز هست .

                                                                       ( هلن کلر)

ای دل چو زمانه میکند غمناکت        

                                 ناگه برود ز تن روان پاکت

بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند     

                                 زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

                                                          (خیام )


فردا خیلی دیر است

بسیاری از مردم تمام عمر خود را درجزیره ای خیالی 

به نام (یک روز دست به کار خواهم شد) می گذرانند .         (دنیس ویتلی )

 

امروز ترا دسترس فردا نیست     

                                واندیشه فردات بجز سودا نیست

ضایع مکن ایندم از دلت شیدا نیست    

                                 کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

                                                  (خیام )

شگرد نیوتن

 اگر من جاهای دور دست را می بینم 

به خاطراین است که 

روی شانه های غول ایستاده ام . (نیوتن)                                  

 

گر دون نگری ز قد فرسوده ماست     

                            جیحون اثری ز اشک پالوده ماست

 دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست   

                             فردوس دمی ز وقت آسوده ماست

                                                   (خیام)

                     


ازماست که بر ماست .....

هلن كلر :

شادكامی نه از برون

كه از درون فرا می روید .

شادكامی آن نیست كه می بینیم و لمس می كنیم ،

و یا چیزی كه دیگران برایمان انجام میدهند و شادمان می سازند

شادكامی آن است كه ما

می اندیشیم ، حس می كنیم و انجام میدهیم

نخست برای دیگر همنوعان

و سپس برای خود .

 

ماییم‌ كه‌ اصل‌ شادی‌ و كان‌ غمیم‌
                               سرمایهِ‌ دادیم‌ و نهاد ستمیم‌
پستیم‌ و بلندیم‌ و زیادیم‌ و كمیم‌
                               آیینهِ‌ زنگ‌ خورده‌ و جام‌ جمیم‌

                                              (خیام)


مراقبه

همه آنچه را که ما مراقبه می گوییم همین کنار گذاشتن ذهن است . ذهن مملو ازخواسته ها و انگیزه ها وهدفها و مقاصد است . وقتی ذهن کنار رفت ما در حال مراقبه قرارمی گیریم و در این حالت عشق شکوفا می شود و تمام زندگی شما لبریز از عشق می شود چون عشق فاقد انگیزه است و هدف بر نمی دارد بلکه هدف عشق خود عشق است.

                                                                                   (آچاریا)

                                                                                                                

عمریست که مداحی می  ورد منست

                             واسباب می است هر چه در گرد منست

زاهد اگر استاد توعقلست اینجا

                             خوش باش که استاد تو شاگرد منست

                                                      (خیام ) 

 

مدی تیشن

مدی تیشن فقط بودن است .شما فقط هستید واین احساسی بسیارخوشایند به انسان می دهد و هیچ سبب و علتی برای این احساس وجود ندارد. تنها دلیل شاد بود بودن ما بودن است زیرا تمام هستی از کیفیتی ساخته شده است که سرور نام دارد.       ( آچاریا)

 

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

                                با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

                               انگار که نیستی چو هستی خوش باش

                                                         (خیام)


چرا بی پولی؟

در فقر و مسکنت هیچ لطف و حلاوتی وجود ندارد. فقر نوعی بیماری روحی است که به سهولت می توان ریشه های آن را از بین برد. یکی از دلایل بی پولی محکوم کردن پول به معنای اخص است . هرچه را محکوم کنید از دستتان می گریزد.

                                                                        (دکتر ژوزف مورفی)

 

سیم ارچه نه مایه خردمندانست

                              بی سیمان را باغ جهان زندانست

از دست تهی بنفشه سر بر زانوست

                                درکیسه زر دهان گل خندانست

                                                     (خیام)


هرگز نباید آرام گرفت !

سقوط از طبقه ی سوم همان قدر آسیب می رساند که سقوط از طبقه ی صدم . اگر بناست سقوط کنی ، بهتر است از بلند ترین جا سقوط کنی .   (پائولو  کوئلیو)

 

چون مردن تو مردن یکبارگی است

                                   یکبار بمیر، اینچه بیچارگی است

خونی و نجاستی و مشتی رگ و پوست

                                   انگار نبود اینچه غمخوارگی است

                                                                (خیام)

   

تقدیر و سرنوشت .....

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آن غولی می سازند که

نامش تقدیراست .    (جان اولیویه)

سرنوشت هر شخص را شخصیت او تعیین می کند . (هرا کلیتوس)

 

بر لوح نشان بودنیها بوده است

                                پیوسته قلم ز نیک وبد فرسوده است

در روز ازل هر آنچه بایست بداد

                                غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است

                                                         (خیام)


قانون جاذبه :

هرگز به بیماری و بدبختی ودرد ورنج نیندیشید که به سراغتان خواهد آمد همواره

به فرجام خوش کاربنگرید تا به شگفتی شاهد حل مسائل دشوار زندگی خود باشید .

آنچه در ذهن خود بکارید همان را برداشت خواهید کرد پس مواظب اندیشه هایتان باشید!

                                                                         (  دکتر ژوزف مورفی)

برتر ز سپهر خاطرم روزنخست

                               لوح و قلم و بهشت و دوزخ میجست

پس گفت مرا معلم از رأی درست

                               لوح و قلم و بهشت ودوزخ با توست

                                                      (خیام) 

شادباش و جام ها را نوش کن

 

هیچ وظیفه ای را همچون وظیفه شاد بودن

 کوچک وحقیر نشمرده ایم  .       (رابرت لویی استیونسن )

 

می  نوش که عمرجاودانی این است  

                                     خود حاصلت ازدورجوانی این است

هنگام گل وباده و یاران سرمست

                                      خوش باش دمی که زندگانی این است

                                                            (خیام )

                                          

و عشق تنها عشق .....

 

پاسخ هر پرسشی فقط عشق است 

 پاسخ هر مشکلی فقط عشق است

 پاسخ همه بیماریها فقط عشق است

 پاسخ هر دردی فقط عشق است

پاسخ هر ترسی  فقط عشق است

عشق همواره تنها پاسخ است زیرا

عشق تنها واقعیتی است که وجود دارد.  (جرالد جمپالسکی )

 

در چشم محققان چه زیبا چه زشت       

                              منزلگه عاشقان چه دوزخ چه بهشت

پوشیدن بیدلان چه اطلس چه پلاس    

                              زیر سر عاشقان چه بالین چه خشت

                                                      (خیام ) 

 


تعریف زندگی :

 

تنها یک روز در سراسر حیات کافی است نگاه از 

گذشته برگیر و بر آن غبطه مخور چرا که

از دست رفته است در غم آینده نیز مباش چرا

 که هنوز فرا نرسیده زندگی رادر همین

لحظه بگذران و آن را چنان زیبا بیافرین

 که ارزش بیاد ماندن را داشته باشد .   (آیدا اسکات تایلور)

 

این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت   

                            چون آب به جویبار و چون باد به دشت

هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت         

                           روزی که نیامده است و روزی که گذشت

                                                     (خیام)


تنها نیکی میماند

 

در تمام موقعیتهای زندگی از خود بپرسید:

آیا این طرز فکر یک انسان متشخص است ؟

 و سپس از جواب خود پیروی کنید.   (دیوید شوارتز)

 

وجود داشتن یک انسان خوب بیشتر در روی زمین بهتراز

 یک فرشته اضافی در بهشت است.   (مثل چینی)

 

آن قصر که جمشید دراو جام گرفت    

                                   آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

بهرام که گور میگرفتی همه عمر   

                                  دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

                                                     (خیام)

 

    

گذر عمر

 

زندگی با مرگ از میان نمی رود

 زندگی دقیقه به دقیقه

 روز به روز با هزاران

 طریق غفلت و بی توجهی از بین میرود .    (وینسنت بنت )

 

تن در غم روزگار بیداد مده     

                        ما را زغم گذشتگان یاد مده

دل جز به سر زلف پریزاد مده   

                       بی باده مباش و عمر بر باد مده  

                                          (خیام )

پندو اندرز

 

حتی المقدور شخص را پند ده و راهنمایی کن اگر

 کارگرنیافتاد این مسئولیت رابه

 ناملایمات و تنگناها واگذار کن.       (مثل ژاپنی )

 

دل مرا گفت علم لدنی هوس است   

                  تعلیم کن اگر تورا دسترس است

گفتم که الف گفت دگر هیچ مگو   

               در خانه اگر کس است یک حرف بس است

                                          (خیام )


شگرد ادیسون

 

من نهصد و نود و نه بار شکست نخورده ام بلکه

من نهصد و نود و نه روش یاد گرفته ام که

 چگونه لامپ ساخته  نمی شود  .     (توماس ادیسون )

 

اشخاص عادی با تجربه اولین شکست دست از تلاش بر میدارند

 به همین دلیل است که در زندگی با انبوه اشخاص عادی 

 و  تنها با یک ادیسون روبه رو هستیم   .  (ناپلئون هیل )

 

 تا راه قلندری نپویی نشود        

                      رخساره به خون دل نشویی نشود

سودا چه بزی تا که چو دلسوختگان         

                       آزاد به ترک خود نکویی  نشود

                                           (خیام)

  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان