تبلیغات
قند پارسی - نمونه سوال انشاونگارش اول
تاریخ : سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 | 08:23 ب.ظ | نویسنده : صداقتی

نمونه سوال انشا-طراح:صداقتی

ردیف

باسمه تعالی

سؤالات نگارش پایه اول

نمره

1

واژه های زیر را در مقابل عبارت های مناسب خود قرار دهید. (یک واژه اضافی است).

(تشخیص ـ ادبیات ـ شناسه ـ نشانه های نگارشی ـ تشبیه)

1ـ به وسیله آن ها، جمله ها آسان تر و بهتر خوانده می شود .........................

2ـ بیان مقصود را زیباتر می کند ..............................

3ـ آرایه ای است که اشیاء را مانند انسان تصور می کند ............................  

4ـ جمع یا مفرد بودن فعل به وسیله ی آن شناخته می شود ............................

1

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

1ـ برای نوشتار از ...................................... استفاده می کنیم.

2ـ ......................... جمله ای است که احساس ما را نسبت به چیزی یا کسی نشان می دهد.

3ـ کلمات هماهنگی که در نثر می آید .................................. نام دارند.

4ـ به شیوه ی بیان داستان از زبان اول شخص یا سوم شخص .......................... می گویند.

1

3

در بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار          هر ورقش دفتری است معرفت کردگار» کدام آرایه ادبی وجود دارد؟

الف) تضاد q                ب) تشخیص q            ج) تشبیه  q                  د) سجع q

5/0

4

نشانه ی نگارشی دو نقطه ( : ) کجا به کار می رود.

1ـ در پایان جمله ی عاطفی q       2ـ بعد ار نقل قول q         3ـ قبل از نقل قول q         4ـ بعد از بدل q

5/0

5

جمله ای است که در خواست انجام کاری را مطرح می کند.

1ـ خبری q           2ـ امری  q            3ـ پرسشی q           4ـ عاطفی q

5/0

6

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.                        

                                                                                               ص            غ

1ـ هرگاه نویسنده بخواهد بر چیزی تأکید کند، آن را تکرار می کند.              q            q

2ـ دو واژه ی «خوار»، «خار» با هم مترادف هستند.                                q             q

3ـ به کلمات هماهنگ پایان مصراع ها ردیف می گویند.                           q             q  

4ـ زمان فعل «می کوشم» مضارع است.                                             q             q

1

7

با دو واژه ی هم آوا جمله بسازید.

5/0

8

با شبکه های مراعات نظیر زیر یک جمله زیبا بنویسید.

آسمان، ستاره، شب،

5/0

9

برای درس «نسل آینده ساز» عنوان مناسب دیگری انتخاب کنید.

5/0

10

بیت «تو را توش هنر می باید اندوخت        حدیث زندگی می باید آموخت» را به نثر ساده و روان بنویسید.

 

5/0

11

درباره تصویر مقابل یک بند بنویسید. (دو سطر)

 

 

1

12

با واژه «گل» یک جمله ی ادبی بنویسید؟

 

5/0

13

در عبارت زیر نشانه های نگارشی مناسب را به کار ببرید.

کمیل گفت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) دست مرا گرفت و به بیابان برد چون به صحرا رسید آهی بکشید و گفت ای کمیل این دلها هم چون ظرف هاست و بهترین آنها نگاه دارنده­ترین آنهاست پس آنچه تو را می­گویم از من به خاطر دار

2

14

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب نموده و با رعایت علائم نگارشی درباره آن انشایی بنویسید.

1ـ ای کاش ....................................................................................

2ـ نامه ای به دوست خود بنویسید. 

3ـ داستان ناتمام زیر را کامل کنید و برای آن نامی انتخاب نمایید.

در برکه­ای ماهی می گرفتم که یک ماهی قشنگ نقره ای به تورم خورد. خوشحال شدم و از شادی فریاد می زدم. ناگهان ماهی به  من گفت: «پسر جان! رهایم کن تا هر آرزویی داری بر آورده کنم. و من هم ...

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

10

موفق باشید-صداقتی   • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان