تبلیغات
قند پارسی - قالب های شعری در کتاب های فارسی پایه ی دوم و سوم راهنمایی

ردیف

نام شعر

نوع قالب

توضیحات

 

1

 

بهترین سرآغاز

مثنوی

 

2

 

شه مردان

مثنوی

 

3

 

شعرخوانی«یادحسین»

قصیده

 

4

 

دریای خرد

قطعه ی  مصرّع

نوعی قطعه که بیت اوّل آن دارای ردیف وقافیه است وبه دلیل موضوع (پند واندرز،نکات اخلاقی ،اجتماعی )با قصیده وغزل متفاوت است.

5

 

فروغ دانایی

مثنوی

 

6

 

نگارنده ی زیبا

قصیده

 

7

 

صورتگر ماهر

قصیده

 

8

 

شعرخوانی «امیدوصل»

غزل

 

9

 

سرمایه ی خوبان

ترجیع بند

 

10

 

پند پدر

مثنوی

 

11

 

آزادگی

مثنوی

 

12

 

شعرخوانی«رازماندگاری»

چهارپاره

 

13

 

ای وطن ای دل مرا ماوا

قطعه

مصرع دوم از بیت اوّل به صورت زیر صحیح است که در کتاب درسی واژه ی «مسکین » به جای «مسکن»اشتباه ذکر شده است.    «ای وطن ای تن مرا مسکن»

14

 

وطن ما به جای مادر ماست

قطعه

 

15

 

شعر خوانی«تو ای ایزدی ...»

مثنوی

 

16

 

پرنده ی آزادی

------

 

17

 

نیایش

مثنوی

 

 

باسمه تعالی

قالب های شعری در کتاب های فارسی پایه ی دوم راهنمایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ردیف

نام شعر

نوع قالب

توضیحات

 

1

 

آب وآیینه

 میلاد گل وبهار جان آمد

غزل

غزل

 

2

 

شعر خوانی«رنگ بهاران»

غزل

 

3

 

دانایی

مثنوی

 

4

 

علم بال است مرغ جانت را

مثنوی

 

5

 

تماشای بهار

قصیده

 

6

 

شعرخوانی« بیشه ی نور»

نیمایی

 

7

 

جوانی گه کاروشایستگی است

قطعه

 

8

 

دوراندیشی

مثنوی

 

9

 

پرتوامید

غزل

 

10

 

شعرخوانی«از ماست که برماست»

قصیده

 

11

 

تورا ای کهن بوم وبردوست دارم

قصیده

 

12

 

تکرار آرش

نیمایی

 

13

 

شعرخوانی«ایران»

مثنوی

 

14

 

چون چراغ لاله سوزم در...

غزل

 

15

 

نیایش

مثنوی

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 


قالب های شعری در کتاب های فارسی پایه ی سوم راهنمایی

 

   • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان