تبلیغات
قند پارسی - نمونه انشاونگارش سال سوم
تاریخ : سه شنبه 10 اسفند 1389 | 08:49 ق.ظ | نویسنده : صداقتی

بسم الله الرحمن الرحیم

                                         اداره آموزش وپرورش شهرستان بهشهر

                                         آموزشگاه راهنمایی.........................

 

نام ونام خانوادگی.......................نام درس انشاو نگارش  کلاس سوم :........نوبت امتحان:اول

سال تحصیلی90-89تاریخ امتحان:.......................ساعت امتحان:..............زمان پاسخ گویی:.50دقیقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-درست ونادرست بودن گزینه های زیررامشخص کنید.(1) 

الف )متن انشا می تواند نقدرفتار،گفتار،نوشتاروآثارخودیادیگران باشد.   صO        غO

ب)انشا را می توان به شیوه ی شعر نوشت.                                    صO        غO

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-گزینه های زیر باپاسخ مناسب ،کامل کنید(1). 

الف)اغلب نیایش ها،مناجات ومرثیه  ها از نوع.....................هستند. 

ب)بهره گیری ازشبکه معنایی متناسب با موضوع انشا،می تواندبر..................می افزاید

.___________________________________________________________________

3-درمتن ادبی برای زیباوآراسته کردن سخن ازچه عناصری استفاده می کنیم؟( 4مورد)-1

...............................................................................................................

___________________________________________________________________

4-برای هریک از واژه های زیر شبکه معنایی بسازید.(1)

امام  حسین(ع ):.......................................................................................

 

باران:.......................................................................................................

__________________________________________________________________

6نمونه ای از گفت گو با خود (مونولوگ )رادردو سطر بنویسید.(5/1)

..............................................................................................................

.............................................................................................................

__________________________________________________________________

7-با استفاده از آرایه "تشخیص"از زبان "قلم"دردوسطرسخن بگویید.(5/1)

.............................................................................................................

............................................................................................................

_________________________________________________________________

8-باواژه های"نوجوان-احساس -زندگی-دوستی-اسرار"دردو سطرمطلب بنویسید.(5/1)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

__________________________________________________________________

9-نمونه ای ازدوراندیشی ودوستی راکه خود تجربه کرده ایدیاشنیده اید،بنویسید.(5/1)

..............................................................................................................

............................................................................................................

_________________________________________________________________

انشا:

یکی از موضوعا ت زیررابرگزیده ودرباره ی آن انشابنویسید. 

1-زندگی زیبا با الهام از اندیشه بزرگان دین 

2-یک روززمستانی 

3-تاثیرهمنشین بد در زندگی                               

                                                                             موفق باشید -صداقتی

                                                سرگروه آموزشی ادبیات فارسی راهنمایی بهشهر  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان