تبلیغات
قند پارسی - نمونه سوالات املای اول راهنمایی ویژه نوبت دوم91-90
تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1391 | 09:26 ق.ظ | نویسنده : صداقتی
سوالات نوبت دوم درس املا پایه اول مدرسه...

1- کدام گزینه با توجه به معنای آن ، املای آن صحیح است ؟
   شط :  دریا                         سوء ظن : خوش گمانی                            قریب : نزدیک                        مهزون : غمگین
2- املای کدام واژه با توجه به معنای آن غلط است ؟
صواب : درست                  فساحت : روانی ، شیوایی                          تقلّا : کوشش                         فراغت : آسایش
3- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .
الف ) تشخیص شکل صحیح حروف و درست نویسی از .................... املاء است .
ب) در نوشتن املاء به نحوه ...................  و .................... آن به شکل نوشتاری دقت شود .
ج) درس املاء فرصتی است برای ارزش یابی مهارت  ..................  و ...................  .
د) کتاب درسی فارسی می تواند یکی از منابع ....................  باشد . 
4- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد.
الف ) نیروی جوانی و شادابی و چالاکی این دوره را با تامّل ، تفکّر و بسیرت همراه کنیم .
ب) باز هم شوق خواندن و عطش مطالعه در وجودش زنده شد .
ج) یک گلدان خالی زشت است و آدم را ازیّت می کند .
د) قرغه ی شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم. 

5- کلماتی که ارتباط معنایی دارند را به هم متصل کنید .                  سرایت کردن                           میدان هلاکت
                                                                   ورطه                                           انتقال یافتن
                                                             گنجور                                      پناهگاه
                                                                    مامن                                         ثروت اندوزان
6- در متن زیر 6 غلط املایی پیدا کنید و صحیح آن را بنویسید .
الف) ازدست دادن فرصت ها جز قصّه و اندوه چیزی همراه ندارد.
ب ) نیروهای غارتگر آن ها را به سوی حرات می تاختند .
ج ) بلاخره به انتهای زمین بازی که رسیدند ، ایستادند .
د) خداوند نمی توانم را غرین رهمت خود کند .
و) بازار مباحثه و منازره و پرسش و پاسخ میان دانشمندان گرم بود .
ه) آن چه در تهلیل های دشمنان این ملت به عنوان نقطه مرکزی مشاهده می شود .    
7- نشانه ی تنوین ( به صورت   َ  ن ) در زبان فارسی چگونه نوشته می شود و یک نمونه بنویسید .
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
سوالات نوبت دوم درس املا پایه اول
 
1    املا کدام گزینه با توجه به معنی آن غلط است ؟
الف) تراوت : شادابی         ب)صالح : نیکوکار          ج) ساربان : شتربان         د) سوء ظن : بدگمانی

2    کلمات ردیف الف را به معنی مناسب در ردیف ب وصل کنید :

الف    ب
آسایش    انس
الفت    بام خانه
بامک    ترس
بیم    آسودگی

3    کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟
الف) معاصر                ب) عصر                    ج) اعصار                       د) افق

4    لعنت به معنی ..............................  است .
الف) ستایش              ب)نفرین و سرزنش                    ج) صاف                      د) نیرو 

5    هم خانواده واژه های زیر را بنویسید .
الف)علم (                               )                      ب) محترم (                       )    

ج) ناظم(                                )                        د) صبح(                           )
 
6    در واژه های زیر کلمات املایی نادرست را مشخص کرده و صحیح آنها را بنویسید .

میرزا ابوالقاسم فراهانی توانایی عجیبی در هفظ اشعار و متالب داشت همین باعس شده بود که پدربزرگش که خود شاعر صرشناسی در شیراز بود نوه اش را به مجالس شعرا ببرد .
7    صدای ((س)) چند شکل دارد برای هریک کلمه ای بنویسید .

8    کلمات زیر را جزء واژه های دو املایی هستند شکل دیگر آنها را بنویسید .
الف) پائین :                                                                ب) مسئله :

ج) هیات:                                                                    د)جرئت :
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

   
سوالات نوبت دوم درس املا پایه ی اول
1-    با توجه به معنی ، املای کدام واژه نادرست است ؟
الف) صواب : پاداش          ب) امارات : ساختمان      ج) خواستن : طلب کردن      د) صبا : باد ملایم

2-    در متن زیر ، چهار غلط املایی وجود دارد ، آن ها را پیدا کرده و شکل صحیح آن ها را بنویسید .
تصلط حکومت های جبّار و فاصد ، اکسر مردم را سخت ترسو بار آورده و روح شهامت را در آنان کشته بود . بنابراین قدرت دفاع نداشتند . فقط اعضای یک خانواده ، تصمیم داشتند تا آخرین لحضات  از خانه ی خود دفاع کنند .

3-    کلمات هم آوای مناسب را در جای خالی قرار دهید .
الف) دانش آموزان .................. به اردو بروند . ( خواستند – خاستند )
ب) با آمدن بهار ، طبیعت .................. از سر می گیرد و گل ها دوباره به مهمانی .................. خانه ی ما                           می آیند ( حیاط – حیات )

4-    متضاد کلمات زیر را بنویسید .
الف) ثواب :                                             ب) فرمان برداری :

5-    کلمات زیر جزء واژه های دو املایی هستند ، شکل دیگر آن ها را بنویسید .
الف) جرئت :                                                 ب) مسئله :
ج) هیئت :                                                    د) پایین :

6-    در واژه های داده شده علامت تشدید ــّـ را روی حرف مشدد بگذارید .

جمعیت – زمین – متعبد – کلاس – واقعیت – همت

7-    مترداف ( هم معنی ) کلمات زیر را بنویسید .
الف) جمال :                                                  ب) خاندان

8-    شکل نوشتاری کامل نشانه های اختصاری زیر را بنویسید .
الف) ص :                                                    ج) س :
ب) ع :                                                        د) ره :

                                                                                سربلندباشید-صداقتی

                                                                                                                                                                        

 


  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان